O podjetju

 

 

Kdo smo

Naš poslovni sistem je usklajen z našim načinom življenja. Smo vodilno podjetje v Sloveniji, specializirani na področju proizvodnje papirnega namiznega programa. Naša tržna niša je izdelava serviet, namiznih pregrinjal in podstavkov. Tržni uspeh je plod osredotočenosti na prodajo tistim kupcem, tisti tržni niši, za katero predvidevamo, da bodo imeli največ neposredne koristi od edinstvene storitve, ki jo ponujamo na svojem področju sprecializacije.

Edinstvena konkurenčna prednost podjetja je visoko kakovostna proizvodnja tehnologija. Osredotoča se na dva ključna medsebojna procesa – fleksibilnost proizvodnje in individualne želje naročnika.

Za izdelavo naših proizvodov uporabljamo visoko kakovostni Airlaid material, katerega prednosti so visoka vpojnost, tekstilni izgled, kompaktnost ter sposobnost oblikovanja-dekoracije. In nenazadnje, cena gotovega izdelka je cenejša kot pranje enakega izdelanega iz tekstila.

Pri izdelavi naših izdelkov uporabljamo najmodernejšo tehnologijo ter lastne inovativne rešitve, zato je naša proizvodnja visoko produktivna , cenovno ugodna in obenem prilagodljiva individualnim željam naših strank.

Podjetje SETI d.o.o. je že osmo leto zapored razglašeno kot najvarnejše podjetje po oceni tveganja, skladno z direktivo kapitalskega sporazuma po Baslu II, ki je vodilo pri sprejemanju pomembnih odločitev bank v Evropski Uniji.
Toda, uresničevanja strategije ter doseganja delovne uspešnosti, pa ni mogoče pričakovati, če ne mobiliziramo tistega kar je najdragocenejše, vendar pogosto preveč zapostavljeno: človeški potencial - človeški kapital podjetja.

V podjetju Seti d.o.o. gojimo človeku prijazno vzdušje, smo prijazni do sodelavcev, pozorni do naših strank in aktivno udeleženi v življenje okolja, v katerem poslujemo. Vsi zaposleni se zavedamo svoje osebne odgovornosti za uspeh podjetja, radi prevzemamo pobudo za svoj osebni razvoj, za razvoj oddelka in podjetja. Aktivno oblikujemo takšno delovno okolje, v katerem imamo vsi zaposleni možnost vrsto izzivov za profesionalno in osebno rast. Odprti in dovzetni smo za spremembe in redno vzpodbujamo izboljšave. Razmišljamo pozitivno !

Zaposleni v podjetju Seti d.o.o. imamo čas le za brezhibnost; vse drugo namreč izčrpava našo moč – brezhibnost pa jo povečuje!


 

Poslanstvo, vizija, vrednote

 

Poslanstvo podjetja

Naše poslanstvo je zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov papirnega namiznega programa. Gradimo zaupanja vredno podjetje z vsemi poslovnimi partnerji širom Evrope, ki želijo nadaljevati svoj poslovni razvoj na temelju transparentnosti, trajnostnega razvoja in varovanja okolja.

 

Vizija podjetja

Postati evropski proizvajalec celovitih rešitev na področju proizvodnje papirnega namiznega programa. Naša tržna niša je izdelava serviet, namiznih pregrinjal in podstavkov.

- Zastavljeni cilj bomo dosegli na naslednji način:

- trajnostni razvoj in rast

- mednarodno zaupanje & večanje konkurenčne sposobnosti

- gradili močno in uspešno partnerstvo z kupci

- ustvarjali dodano vrednost za kupce

- skrbeli za zadovoljstvo zaposlenih

- uveljavljali standarde za varovanje okolja

 

Načela podjetja

Podjetje SETI d.o.o. pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah spoštuje 10 univerzalnih načel Združenih Narodov (UN Global Compact) s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter proti-korupcije.

 

Človekove pravice

- Načelo 1: Podjetja morajo podpirati in spoštovati varovanje mednarodno sprejetih človekovih pravic;

- Načelo 2: zagotoviti, da ne bodo vpleteni v kršitve človekovih pravic.

 

Delavski standard

- Načelo 3: Gospodarstvo bi moralo vzdrževati svobodo združevanja in učinkovito priznanje pravice do kolektivnega pogajanja;

- Načelo 4: odprava vseh oblik prisilnega in obveznega dela;

- Načelo 5: učinkovita odprava otroškega dela in

- Načelo 6: odprava diskriminacije pri zaposlovanju in delu.

 

Okolje

- Načelo 7: Gospodarstvo bi moralo podpirati preventivni pristop do okoljske problematike;

- Načelo 8: prevzemati pobude za promocijo večje okoljske odgovornosti ter

- Načelo 9: spodbujanje razvoja in razširjanje okolju prijaznih tehnologij.

 

Protikorupcija

Načelo 10: Podjetje mora delovati proti korupciji v vseh njenih oblikah, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.

United Nations Global Compact (UN Global Compact) je največja globalna pobuda za družbeno odgovornost in trajnosti razvoj gospodarskih subjektov. UN Global Compact, ki je bil ustanovljen leta 2000 na pobudo Organizacije združenih narodov, združuje več kot 5000 podjetij in nevladnih organizacij iz 120 držav.

Slovenska veja UN Global Compacta je bila ustanovljena 24. maja 2007 na pobudo prof. dr. Danice Purg, predsednice in dekanje IEDC-Poslovne šole Bled.